GERÇEK ZAMANLI KONUMLANDIRMA ve IOT ÇÖZÜMLERİ


İş Sağlığı ve Güvenliği


IoT ve RTLS ile Tesis içinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Navbea, İş sağlığı ve güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak için tesis içindeki çalışma alanlarında bulunan personeller veya yalnız başına çalışan kişinin durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak, telsiz ve telefon iletişimi gerektirmeden izlenmesini sağlar. Erken Uyarı Sistemi (EUS) ile tesis ve tesis içindeki kişilerin sağlığı ve güvenliği konusunda olası bir tehlike veya kaza anında, giyilebilir sensörler vasıtası ile kişilerin yeri belirlenerek hızlı müdahale edilebilmesine yardımcı olur.

KİŞİ TAKİBİ

Personel ve Misafirlerin tesis giriş-çıkışları, tesis içindeki gerçek zamanlı konumları kolay bir şekilde yönetilebilir. Misafir kimlik bilgileri girişi kimlik tarama teknolojisi ile otomatik olarak içeri aktarılır. Personeller ve Misafirlerin konum ve durum bilgileri, giyilebilir sensörler ile gerçek zamanlı izlenebilir.

TEHLİKELİ BÖLGE TAKİBİ

Tehlikeli veya kısıtlı çalışma bölgelerindeki kişilerin giriş yetkileri ve bulundukları süreler tanımlanan kurallar ile yönetilebilir. Bu tür kritik bölgelerdeki sensörler ve kişiler gerçek zamanlı izlenebilir. Kural dışı durumlar (alarmlar) anlık olarak ilgili kişilere sms, mobil bildirim ve izleme noktalarına iletilir
.

#

SOSYAL MESAFE TAKİBİ

Giyilebilir teknolojiye sahip çalışanların, birbirlerine belirlenen mesafeden yakın bulunmaları durumunda alarm yaratılabilir. Sosyal temas verileri kayıt altına alınarak, herhangi bir çalışanda hastalık görülmesi durumunda temas edilen kişilerin bilgileri raporlanabilir.
.

#

HIZLI TOPLANMA YÖNETİMİ

Acil Durumlarda Toplanma bölgelerine gelen kişiler ve gelmeyen kişilerin son konumları anlık olarak gösterilir.

#

ORTAM SENSÖR İZLEME

Isı ve Nem Sensörleri ve diğer sensörler tanımlanan kuralların dışına çıktığı anda sistem ilgili noktalara bilgiyi anlık olarak iletir.

#

DÜŞME ALGILAMA

Tesis içinde giyilebilir sensörlere sahip kişilerin düşme durumunu sistem algılar ve ilgili noktalara kişi bilgisi ve konumunu bildirir.

#

HAREKETSİZLİK ALGILAMA

Personel veya misafir hareketsiz kaldığında sistem bunu algılar ve ilgili noktalara kişi bilgisi ve konumunu bildirir.

#

PANİK BUTONU

Giyilebilir kartların üzerinde Acil Durum (SOS) butonu bulunur. Kişi butona bastığı anda ilgili noktalara kişi bilgisi ve konumu iletilir.

#

KRİZ YÖNETİMİ

Tesis içinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yaşanabilecek kriz durumlarının daha verimli ve hızlı yönetilebilmesi sağlanır.


Gerçek Zamanlı Personel Konumlandırma

IoT ve RTLS ile Tesis içinde Personel Konumlandırma

 • Personellerin gerçek zamanlı konumlandırılması,
 • Yerleşke krokisi üzerinden personel hareketlerini görebilme,
 • Görev takibi,
 • Personel aktif pasif alanlar zaman analizi,
 • Kural ihlalleri raporları,
 • Acil durumlarda toplanma alanına gelen personel ve yerleşke içinde kalan personel listelerinin anlık olarak hazırlanması,
 • Acil durumlarda yerleşke/bina içinde kalan personelin konum bilgileri,
 • Güvenlik personeli devriye takip, devriye raporu oluşturma,


Sosyal Mesafe Analizi
 • Giyilebilir teknolojiye sahip çalışanların belirlenen mesafeden yakın bulunmaları durumunda alarm yaratılaması,
 • Giyilebilir teknolojiye sahip kişilerin sosyal temas verilerinin kaydı,
 • Herhangi bir çalışanda hastalık görülmesi durumunda temas edilen kişilerin bilgilerinin raporlanması
Anlık Uyarı / Alarm Sistemi
 • Bir personelin belirlenen süreden fazla hareketsiz kalması,
 • Personelin yetkisiz bir bölgeye giriş yapması,
 • Personelin bir bölgede tanımlanan süreden fazla zaman geçirmesi,
 • Belirlenen bir bölgede tanımlanan kişiden fazla personel bulunması.

Canlı / Anlık İzleme
 • İnteraktif Kroki üzerinden canlı izleme arayüzünde, kişi araması yapılabilir, katlar ve bölgelerde bulunan kişiler gösterilir. Personellerin bulundukları konumlar anlık olarak izlenebilir.
GİYİLEBİLİR ÜRÜNLER

SENSÖR ÜRÜNLERİ

GATEWAY ÜRÜNLERİ